Circulariteit


HSTC en VRM streven naar een schonere wereld door een zoveel mogelijk circulaire benadering en reductie van CO2uitstoot.  


Dit doen we op de verschillende manieren. Onze twee bedrijven HSTC en VRM versterken elkaar daarbij.


  1. VRM verjongt haar verhuurvloot. Op dit moment zijn wij bezig met onder andere elektrificatie en onderzoeken naar waterstoftoepassing bij verschillende mogelijkheden en merken.
  2. Op enig moment wordt de vloot afgestoten via HSTC. Op deze manier verjongt ook het aanbod van HSTC.
  3. Wij gebruiken steeds meer duurzaam geproduceerde materialen en zo mogelijk grondstoffen, die hernieuwbaar zijn.
  4. De door HSTC ingekochte of ingeruilde machines worden gereconditioneerd. De machines krijgen een tweede leven. Vervolgens kunnen dan de machines door HSTC worden verkocht aan derden. Daarbij gaan we onderzoeken of we een soort inname garantie op bij ons ingekochte machines. Zo kunnen wij de verdere afwerking voor u zo duurzaam en circulair mogelijk verzorgen.
  5. Eens zal ook bij HSTC afstoot noodzakelijk zijn. In eerste instantie kijken wij of we de machine kunnen ontmantelen voor onderdelen die nog hergebruikt kunnen worden. Tot slot wordt gekeken hoe we afkomend restmateriaal zo duurzaam mogelijk kunnen (laten) verwerken o.a. via gecertificeerde verwerkers.